Category «Kiến thức»

Những lưu ý của hỗ trợ kê khai thuê thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, nỗi lo về các thủ tục hành chính cũng như tuyển dụng nhân viên, cơ cấu bộ máy hoạt động thường chiếm phần lớn thời gian của chủ doanh nghiệp. Không còn thời gian xem xét đến các vấn đề liên quan đến thuế, thường tạo cho …